Obwieszczenie o 17 Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Ogłoszenie

17 Sesja VII kadencji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

odbędzie się w dniu 27 marca 2017r. o godz. 12.00

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Dubiczach Cerkiewnych

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przedstawienie realizacji zadań przez Powiat Hajnowski na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

5. Informacje Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności i ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2016 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)w sprawie programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2017 roku.

2)w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Gminę Dubicze Cerkiewne.

3) w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok.

4) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę nazwy miejscowości Krągłe na Krugłe.

5) w sprawie planu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2016 rok.

7) zmiany w budżecie gminy na 2017 rok. 8) zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017-2033.

9) w sprawie programu wsparcia rodziny na lata 2017 -2020 w Gminie Dubicze Cerkiewne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie 17 Sesji Rady Gminy. 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Karpiuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Ludmiła Pietruczuk

Data wytworzenia: 2017-03-16

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2017-03-16