OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XII Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 28 grudnia 2007 roku.


Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10.00.


Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2008r.
  2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy na 2008r.
  3) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury
      Fizycznej, Sportu i Turystyki na 2008r.
  4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego na 2008r.
  5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

 


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-12-24

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-12-24

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-12-24