OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XX Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 23 października 2008r. (czwartek)

 

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10 00

Rada Gminy obradować będzie w budynku  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne  (sali Urzędu Stanu Cywilnego)

 

Proponowany porządek obrad:


            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu  23 października 2008r. (czwartek) o godz. 1000  w sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy w Dubiczach  Cerkiewnych odbędzie się   XX Sesja  Rady Gminy  z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Przedstawienie programu Gospodarki  Wodno -  Ściekowej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

      1)  zmian  w budżecie gminy na 2008r.

      2) upoważnienia kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych
           do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

      3)  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

8.   Przedstawienie informacji z dokonanej analizy,  przez Urząd Skarbowy w Hajnówce, oświadczeń

      majątkowych za 2007r.

9.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Sprawy różne.
11.   Zamknięcie  XX Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

 

 

Wójt Gminy

Anatol Pawłowski

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Pietryczuk Maria

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-10-28

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-10-28

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-10-28