OBWIESZCZENIE


Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XIX Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 10 września 2008 roku.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10 00.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

Proponowany porządek obrad:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2008r (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne –(sala Urzędu Stanu Cywilnego) odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania budynku po byłej lecznicy weterynaryjnej w m. Dubicze C.
7 . Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków.
8. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XIX Sesji Rady Gminy.

Uprzejmie proszę o udział w obradach

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

 


Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Karpiuk


Metryka strony

Udostępniający: Pietryczuk Maria

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-09-15

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-09-15

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-09-15