OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana
X VI sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 27 czerwca 2008r. (piątek)


Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10 00.
Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne (sali Urzędu Stanu Cywilnego)
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Dubicze Cerkiewne,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2008,
3) ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne,
4) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne,
5) przekazania nieruchomości gminnej Parafii Prawosławnej w Starym Korninie,
6) zaopiniowanie projektu lasów ochronnych Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy.

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

Wójt Gminy

Anatol Pawłowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Pietryczuk Maria

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2008-06-25

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2008-06-25

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2008-06-25