OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana X sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień

30 października 2007 roku.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10 00.

Rada Gminy obradować będzie w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Realizacja wniosków z poprzedniej sesji.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę 5 przydomowych oczyszczalni ścieków;

- zmian w budżecie gminy na rok 2007;

- inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie X Sesji Rady Gminy.

 

Informuję, że na sali są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.


Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-10-30

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-10-30

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-10-30