OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana  8 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 23 listopada 2015 roku
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.
Ustalam następujący porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Określenia stawek podatku od nieruchomości.
2) Określenia stawek podatku od środków transportowych.
3) Określenie wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
4) Opłata targowa.
5) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata     2015-2032.   
6) Zmiany w budżecie gminy.
7) Przedłużenia obowiązywania dotychczasowych opłat za pobór wody.
8) Taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.
7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dubicze Cerkiewne.
8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Sprawy różne.
10. Zamknięcie 8 Sesji Rady Gminy.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Mirosława Gawryluk

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wprowadzenia: 2015-11-12

Modyfikujący: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data modyfikacji: 2015-11-12

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2015-11-12