OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewne, że została zwołana 2 Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień 29 grudnia 2014r. (poniedziałek).
Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.


Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Realizacja wniosków z poprzednich sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014- 2031,
   2) zmiany w budżecie gminy na 2014 rok,
   3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015-2032,
   4) uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2015,
   5) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,
   6) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2015 ,
   7) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie 2 Sesji Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2014-12-17