Uchwały 2017

Uchwały 2017


>> UCHWAŁA NR 20.141.2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Dubicze Cerkiewne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


>> UCHWAŁA NR 19.140.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

>> UCHWAŁA NR 19.139.3017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu


>> UCHWAŁA NR 18.138.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne

>> UCHWAŁA NR 18.137.2017 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych

>> UCHWAŁA NR 18.136.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za2016 rok

>> UCHWAŁA NR 18.135.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017 – 2020

>> UCHWAŁA NR 18.134.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

>> UCHWAŁA NR 18.133.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne instrumentem płatniczym

>> UCHWAŁA NR 18.132.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym

>> UCHWAŁA NR 18.131.2017 w sprawie planu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

_______________________________________________________

>> Uchwała nr 17.130.2017 w sprawie przyjęcia ,,Programu wspierania rodziny w Gminie Dubicze Cerkiewne na
lata 2017 – 2019”

>> Uchwała nr 17.129.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017 – 2020

>> Uchwała nr. 17.128.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

>> Uchwała nr 17.127.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2016 rok

>> Uchała nr 17.126.2017 w sprawie planu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

>> Uchwała nr 17.125.2017 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę nazwy miejscowości Krągłe na Krugłe.

>> Uchwała nr 17.124.2017 w sprawie w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok

>> Uchwała nr 17.123.2017 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Dubicze Cerkiewne.

 >> Uchwała nr 17.122.20017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2017 roku

_______________________________________________________

>> Uchwała nr 16.121.2016 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

>> Uchwała nr 16.120.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

>> Uchwała nr 16.119.2016 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2017-2027

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: LUCYNA PIETRUCZUK

Data wytworzenia: 2017-07-07

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-08-17

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-01-31