Uchwała nr 25.174.2018 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 2018-03-27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubicze Cerkiewne, w obrębach ewidencyjnych Stary Kornin i Tofiłowce

Data wydania 2018-03-27
Numer 25.174.2018
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubicze Cerkiewne, w obrębach ewidencyjnych Stary Kornin i Tofiłowce

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-04-04

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-04-18

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-04-04