Uchwały - początek kadencji w 2006 r.


» Uchwała Nr III/26/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele na odcinku Hajnówka-Jelonka.


» Uchwała Nr III/25/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie kontynuowania projektu "Kluby Przedszkolaka na wsi"


» Uchwała Nr III/24/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr II/8/06 z dnia 5 grudnia 2006r w sprawie ustalenia limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego Wójtowi Gminy.


» Uchwała Nr III/23/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.


» Uchwała Nr III/22/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Porządku Publicznego na 2007r


» Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r


» Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznzej, Sportu i Turystyki na 2007r.


» Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy na 2007r


» Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2007r.


» Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r


» Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sprawie zmian w Statucie Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 28 grudnia 2006r
w sparwie statutu Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5.XII.2006r
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r


» Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5.XII.2006r
w sprawie wyboru Banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Dubicze Cerkiewne
» Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5.XII.2006r
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5.XII.2006r
w sprawie ustalenia limitu rozmów ze służbowego telefonu komórkowego dla Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5.XII.2006r
w sprawie używania samochodu osobowego do celów służbowych przez Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5.XII.2006r
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27.XI.2006r
w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym.


» Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27.XI.2006r
w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rady Gminy i wyboru składów osobowych poszczególnych komisji.


» Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27.XI.2006r
w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej i wyboru składu osobowego tej komisji.


» Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27.XI.2006r
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27.XI.2006r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-03-06

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-03-20

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-03-06