Uchwały z 2003 roku


» Uchwała Nr X/52/03 z dnia 30 grudnia 2003r
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność gminie Dubicze Cerkiewne nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych


» Uchwała Nr X/51/03 z dnia 30 grudnia 2003r
w sprawie stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Jelonka-Hajnówka


» Uchwała Nr X/50/03 z dnia 30 grudnia 2003r
ustalenia cennika wywozu nieczystości płynnych samochodem STAR 200 z terenu gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr X/49/03 z dnia 30 grudnia 2003r
zmian w budżecie gminy na 2003r


» Uchwała Nr X/48/03 z dnia 30 grudnia 2003r
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy pod nazwą "Zespół Ekonomiczno-Administracyjnej Obsługi Szkół Samorządowych w Dubiczach Cerkiewnych"


» Uchwała Nr IX/47/03 z dnia 1 grudnia 2003r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r


» Uchwała Nr IX/46/03 z dnia 1 grudnia 2003r
w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr IX/45/03 z dnia 1 grudnia 2003r
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej


» Uchwała Nr IX/44/03 z dnia 1 grudnia 2003r
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej


» Uchwała Nr IX/43/03 z dnia 1 grudnia 2003r
w sprawie podatku od środków transportowych na 2004r


» Uchwała Nr IX/42/03 z dnia 1 grudnia 2003r
w sprawie podatku od nieruchomości na 2004r


» Uchwała Nr IX/41/03 z dnia 1 grudnia 2003r
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2004r


» Uchwała Nr IX/40/03 z dnia 1 grudnia 2003r
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr VIII/39/03 z dnia 11 września 2003r
w sprawie zmian w budżecie gmniny na 2003r


» Uchwała Nr VIII/38/03 z dnia 11 września 2003r
w sprawie ujęcia wydatków w wieloletnim planie inwestycji "Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Dubicze Cerkiewne"


» Uchwała Nr VII/37/03 z dnia 2 sierpnia 2003r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r


» Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2 sierpnia 2003r
w sprawie zaopiniowania zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny


» Uchwała Nr VII/35/03 z dnia 2 sierpnia 2003r
w sprawie zmiany terminarza spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych na finansowanie wydatków związanych z rozbudową i modernizacją Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała Nr VI/34/03 z dnia 30 czerwca 2003r
sprawie ustalenia cennika usług Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała Nr VI/33/03 z dnia 30 czerwca 2003r
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


» Uchwała Nr VI/32/03 z dnia 30 czerwca 2003r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r


» Uchwała Nr V/31/03 z dnia 30 kwietnia 2003r
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr V/30/03 z dnia 30 kwietnia 2003r
w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym ZOZ w Hajnówce


» Uchwała Nr V/29/03 z dnia 30 kwietnia 2003r
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania uczniów w szkołach


» Uchwała Nr V/28/03 z dnia 30 kwietnia 2003r
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy


» Uchwała Nr V/27/03 z dnia 30 kwietnia 2003r
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


» Uchwała Nr IV/26/03 z dnia 28 lutego 2003r
w sprawie zaopiniowania projektu powiększenia Rezerwatu Biosfery Białowieża na cały obszar Puszczy Białowieskiej


» Uchwała nr IV/25/03 z dnia 28 lutego 2003r
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej


» Uchwała nr IV/24/03 z dnia 28 lutego 2003r
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-12

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-05-08

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-12