UCHWAŁA NR 20.118.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

UCHWAŁA NR 20.119.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokościstawki .

UCHWAŁA NR 20.120.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 20.121.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR 20.122.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 20.123.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-12-27

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2013-04-02

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-12-27