Uchwały z 19 sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

Uchwała Nr 19.110.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2012 – 2023

UCHWAŁA NR 19.111.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR 19.112.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 19.113.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

UCHWAŁA NR 19.114.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Dubicze Cerkiewne w charakterze Partnera do projektu , Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" zrealizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej

UCHWAŁA NR 19.115.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA NR 19.116.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie zasad określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

UCHWAŁA NR 19.117.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Korcz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-12-11

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-12-11

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-12-11