Uchwały 2014- nowa kadencja

 

>> Uchwała nr 2.16.2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

>> Uchwała nr 2.15.2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

>> Uchwała nr 2.14.2014 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym.

>> Uchwała nr 2.13.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

>> Uchwała nr 2.12.2014 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2015.
 
>> Uchwała nr 2.11.2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.
 
>> Uchwała nr 2.10.2014 wsprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2015
 
>> Uchwała nr 2.9.2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 – 2032
 
>> Uchwała nr 2.8.2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok.
 
>> Uchwała nr 2.7.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2014-2031.
 
>> Uchwała nr 1.6.2014 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym.

>> Uchwała nr 1.5.2014 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej i wyboru składu osobowego tej komisji.
 
>> Uchwała nr 1.4.2014 w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy i wyboru składów osobowych poszczególnych komisji.

>> Uchwała nr 1.3.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

>> Uchwała nr 1.2.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.
 
>> Uchwała nr 1.1.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.
 


 
 
 
 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-04

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2014-12-04