Uchwały z 2004 roku


» Uchwała Nr XVII/83/04 z dnia 31 grudnia 2004 r
w sprawie przystąpienia do realizacji i sfinansowania projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim"


» Uchwała Nr XVII/82/04 z dnia 31 grudnia 2004 r
w sprawie realizacji programu inwestycyjnego na drogach powiatowych w latach 2003-2006.


» Uchwała Nr XVII/81/04 z dnia 31 grudnia 2004 r
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.


» Uchwała Nr XVII/80/04 z dnia 31 grudnia 2004 r
w sprawie podatku od środków transportowych na 2005r


» Uchwała Nr XVII/79/04 z dnia 31 grudnia 2004 r
w sprawie zmian w budżecie gminy na


» Uchwała Nr XVI/78/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.


» Uchwała Nr XVI/77/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie Programu Ochrony Środowiska Gminy Dubicze Cerkiewne.


» Uchwała Nr XVI/76/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XVI/75/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej


» Uchwała Nr XVI/74/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej


» Uchwała Nr XVI/73/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych


» Uchwała Nr XVI/72/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie podatku od środków transportowych na 2005r


» Uchwała Nr XVI/71/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


» Uchwała Nr XVI/70/04 z dnia 26 listopada 2004 r
w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok


» Uchwała Nr XVI/69/04 z dnia 26 listopada 2004r
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego za obszarze gminy na 2005 rok.


» Uchwała Nr XV/68/04 z dnia 30 września 2004r
w sprawie przystąpienia do realizacji i finansowania projektu"Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w woj. podlaskim w latach 2004-2006"


» Uchwała Nr XV/67/04 z dnia 30 września 2004r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r


» Uchwała Nr XV/66/04 z dnia 30 września 2004r
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach


» Uchwała Nr XIV/65/04 z dnia 12 lipca 2004r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r


» Uchwała Nr XIV/64/04 z dnia 12 lipca 2004r
w sprawie nadania nazw projektowanych ulic na osiedlu mieszkaniowym w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała Nr XIV/63/04 z dnia 12 lipca 2004r
w sprawie powołania Skarbnika Gminy


» Uchwała Nr XIV/62/04 z dnia 12 lipca 2004r
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy


» Uchwała Nr XIII/61/04 z dnia 9 maja 2004r
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r


» Uchwała Nr XII/60/04 z dnia 27 kwietnia 2004r
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne


» Uchwała Nr XII/59/04 z dnia 27 kwietnia 2004r
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup wyposażenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych


» Uchwała Nr XII/58/04 z dnia 27 kwietnia 2004r
w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki pomostowej na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy


» Uchwała Nr XII/57/04 z dnia 27 kwietnia 2004r
w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


» Uchwała Nr XII/56/04 z dnia 27 kwietnia 2004r
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy


» Uchwała Nr XI/55/04 z dnia 17 marca 2004r
zmieniająca w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej


» Uchwała Nr XI/54/04 z dnia 17 marca 2004r
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


» Uchwała Nr XI/53/04 z dnia 17 marca 2004r
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-04-12

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-05-08

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-04-12