OBWIESZCZENIE

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy DUBICZE CERKIEWNE, że została zwołana XXXVIII Sesja Rady Gminy Dubicze Cerkiewne na dzień   5 listopada    2010 r.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000.

Rada Gminy obradować będzie  w  sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych.

Ustalam następujący porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Realizacja wniosków z poprzedniej sesji

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6    Podjęcie uchwał w sprawie:

      1) uchwalenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

      2) zaopiniowania propozycji przebiegu korytarzy ekologicznych  na terenie gminy Dubicze Cerkiewne,

      3) podatku od nieruchomości,

      4) zmian w budżecie gminy na 2010r.

      5) zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Dubicze Cerk.

7. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych.

8.  Sprawy różne.

9.  Zamknięcie  XXXVIII Sesji Rady Gminy.

         


     Jednocześnie informuję, że po zakończeniu obrad sesji odbędzie się spotkanie  z  przedstawicielami  Kancelarii Prawniczo-Medycznej Sp. z o.o. w Warszawie Adversum  na temat : pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i odpowiedzialność cywilna rolników.


Uprzejmie proszę o udział w sesji .


Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż.  Jerzy Karpiuk


 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-10-28

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-10-28

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-10-28