Kontrole

2015 rok

-> Kompleksowej Kontroli Gospodarki Finansowej Gmin Dubicze Cerkiewne za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

2014 rok

-> Kontrola z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzkiegi  w dniach 28-29 sierpnia 2014

-> Protokół z kontroli kompleksowej przewadzonej Gminnego Ośrodka Pomocy Społeprzeprowadzonej w dniach 22,23 i 27 stycznia 2014r, Zalecenia pokontrolne dla Kierownika GOPS, Zalecenia pokontrolne dla Wójta Gminy

2013 rok

-> PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 394/2013

-> Protokół kontroli Państwowej Instekcji Pracy przeprowadzonej 14, 15, 22. 05. 2013

-> Protokół z  kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Hajnówce  za okres 01.01.2012 –31.12.2012.

-> Protokół z kontroli przeprowadzonej przez WFOŚiGW w Białymstoku  w zakresie zgodności zrealizowanego zadania z umową.

2012 rok

-> Protokół z kontroli przeprowadzonej przez  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Gminy za okres styczeń 2009 – grudzień 2011.

2011 rok

-> Protokół kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25.10.2011

-> Protokół kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Dubiczach Cerkiewnych (23 wrzesień 2011r.)

-> Protokół z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji (9, 17, 18, 24 sierpień 2011r.)

-> Protokół z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych (20, 24, 25 maj 2011r.)
             -> Zalecenia pokontrolne dla Kierownika GOPS
             -> Zalecenia pokontrolne dla Wójta

-> Protokół z kontroli Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (23 maj 2011r.)

-> Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku (kwiecień-maj 2011r.)
             -> Zalecenia pokontrolne dla Gminy

-> Protokół problemowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych za okres 2010 roku (luty-marzec 2011r.)
             -> Zalecenia pokontrolne dla Dyrektora
             -> Zalecenia pokontrolne dla Wójta

-> Protokól z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 04 kwietnia 2011 r. w Urzedzie Stanu Cywilnego w Dubiczach Cerkiewnych

-> Protokół kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.02.2011

2010 rok

-> Protokół kontroli prawidłowości wykonania pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji Gminie Dubicze Cerkiewne na zakupsprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w 2010 r.

-> Protokół kontroli koordynowanej w Urzedzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu panstwa w okresie od 01.01.- 30.06.2010 roku na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej i dofinansowanie wlasnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością oraz prawidłowości realizacji dochodów budżetu
państwa w związku z wykonywaniem zadań zleconych.

-> Protokół z kontroli nr 18 przeprowadzonej w Gminie Dubicze Cerkiewne przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

-> Protokół kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

2009 rok

-> Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

           -> Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

-> Protokół kontroli archiwum zakladowego Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne - 12.05.2009

           -> Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

2008 rok

-> Protokół kontroli przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w danich 17-18,21 kwietnia 2008
Protokół kontroli organizacji i sposobów przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

2007 rok

-> Protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej za rok 2006
Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Dubicze Cerkiewne przeprowadzonej w urzędzie gminy w Dubiczach Cerkiewnych za ores od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r

-> Protokół z kontroli inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprwadzonej w dniach 18-28.06-2007r.
Ze względu na obszerność protokołu oraz zawartość w nim informacji objętych ochroną danych osobowych dostęp do treści protokołu możliwy jest w siedzibie Urzędu na stanowisku Sekretarza Gminy (pokój nr. 15)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2017-12-27

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2017-12-27