Programy / Strategie / Plany

Plan Rozwoju Lokalnego

Program wspierania rodziny

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziała narkomanii

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-03-27

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-03-27