OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98, z późn. zm.) oraz art.51 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne


i n f o r m u j e


że dnia 02.04.2010r. na wniosek Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie drogi gminnej w miejscowości Werstok Nr 108681B od km 0+010,15 do km 0+772,00 - długości 0,762 km, położonej w obrębie geodezyjnym wsi Werstok, gm. Dubicze Cerkiewne

Do dnia 16.04. 2010r. zainteresowani w powyższej sprawie mogą w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski


 

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2010-04-08

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2010-04-08

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2010-04-08