O G Ł O S Z E N I E

w sprawie konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012r.

Na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku Nr 106,   poz.1002 z późn.  zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012r.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w terminie do 14 marca 2012r.

  - na piśmie złożonym w sekretariacie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne w dni robocze, w godzinach 8,00- 16.00 lub przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne,  17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  gmina@dubicze-cerkiewne.pl

Treść projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne w 2012r. znajduje się poniżej, wersja papierowa do wglądu w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-03-01

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-03-01

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-03-01