Oferta na realizację zadania publicznego

Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych ul. Parkowa 15  złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Młody dziennikarz" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dubicze Cerkiewne i na tablicy informacyjnej  Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne .

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 lutego 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne /sekretariat/ lub drogą elektroniczną na adres: gmina@dubicze-cerkiewne.pl

Oferta realizacji zadania publicznego

FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Pietryczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-01-25

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-01-25

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-01-25