OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r. Nr 98, z późn. zm.) oraz art.51 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),

 Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne


i n f o r m u j e

że dnia 18.01.2011r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok  Zakład Sieci Bielsk Podlaski, ul. 11 listopada 11, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


Budowie linii energetycznej napowietrznej nN z przyłączeniami na nieruchomościach położonych w miejscowości Witowo, gmina Dubicze Cerkiewne. Wniosek obejmuje działki ozn. nr geod. 356, 257/5, 257/4 (droga wewnętrzna) oraz 344 (droga powiatowa Nr 1666B).


Do dnia 01.02.2011r. zainteresowani w powyższej sprawie mogą w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski

 


                                           WÓJT              

                                      LEON  MAŁASZEWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Makarewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-01-26