OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000r. Nr 98, z późn. zm.) oraz art.51 ust.1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne


i n f o r m u j e


że dnia 11.08.2009r. na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Bielsk Podlaski,  ul. 11 listopada 11, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


  1. Inwestycje liniowe:


Budowa lini elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia  0,4  kV,  oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego,    zlokalizowanej na działkach nr geodezyjny 17, 33, 22, 29, 54/1,  we wsi Wiluki, gmina Dubicze Cerkiewne


Do dnia 25.08. 2009r. zainteresowani w powyższej sprawie mogą w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

 

Anatol Pawłowski 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-10-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-10-23