Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, z późn. zm. ) oraz art. 51 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27. 03 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm. ),

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Informuje

że dnia 25. 09. 2009r. na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej, więźby dachowej, przykrytej blachą trapezową na istniejącym stropodachu żelbetonowym garażu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiczach Cerkiewnych, zlokalizowanym na działce ozn, nr ewid. 354.

Do dnia 09. 10. 2009r. zainteresowani w powyższej sprawie mogą w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, pokój nr 9 zapoznać się z zamierzeniami inwestycji oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski

 

 

WÓJT GMINY

Anatol Pawłowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Kuptel

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2009-10-02

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2009-10-02

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2009-10-02