O G Ł O S Z E N I E

 

 DO RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

w Dubiczach Cerkiewnych!!!

 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju informuję , że można ubiegać się o dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i zakupu podręczników szkolnych dla uczniów , którzy w roku szkolnym 2007/2008 rozpoczną roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym lub naukę w klasach I -III szkoły podstawowej.

Pomoc finansowa może być udzielona na wniosek rodziców ucznia ( prawnego opiekuna). Pomoc udziela się uczniom z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto.

Wnioski (podania) z dołączonymi zaświadczeniami o wysokości osiągniętych dochodów za czerwiec 2007r. należy składać w szkole w terminie od 23 lipca 2007r. do 25 lipca 2007r.w godzinach od 8 do 15°° Po tym terminie złożone wnioski nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informuję ,że należy zachować dowody zakupu podręczników.

 

 

  

 

                                                                           Dyrektor Zespołu Szkół

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-07-13

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-07-13

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-07-13