Zarządzenie Nr 8/07

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 lutego 2007r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2602, zm. Dz. U. Nr 281, poz. 2782), oraz §2 Uchwały nr XXXI Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży niezabudowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Dubicze Cerkiewne i Mienia Gminy Dubicze Cerkiewne położone w obrębie wsi Dubicze Cerkiewne gm. Dubicze Cerkiewne, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                              Anatol Pawłowski

                                                                                                             Wójt Gminy


 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-06-20

Modyfikujący: Kamil Chraniuk

Data modyfikacji: 2007-06-20

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-06-20