STAWKI  PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  I OD NIERUCHOMOŚCI NA  2017 r.

Wysokość podatku leśnego na 2017 r. z 1ha fizycznego wynosi 42,02 zł.

Wysokość podatku rolnego na 2017 rok:

  • Podatek rolny z 1ha fizycznego wynosi 262,20 zł (stawka dla gruntów rolnych nie będących gospodarstwami rolnymi).
  • Podatek rolny z 1ha przeliczeniowego wynosi 131,10 zł (stawka dla gospodarstw rolnych).

"Rada Gminy Dubicze Cerkiewne zdecydowała, że nie będzie na rok 2017 obniżać: kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego ani ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. W związku z niepodjęciem przez Radę uchwał o obniżeniu w/w kwot na obszarze gminy Dubicze Cerkiewne w 2017 roku do obliczenia tych podatków stosuje się ceny ogłoszone w Monitorze Polskim tj: do podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta, która wynosi 52,44 zł za 1dt (M.P. 2016 poz. 993), a dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 191,01 zł za 1m3" (M.P. 2016 poz. 996).

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK

Uchwała nr 22.148.2017 (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4514)

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2017 ROK

Uchwała Nr 13.105.2016 (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4600)

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2017 ROK

Uchwała Nr 13.104.2016 (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4599)

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Galimska

Wytwarzający/odpowiadający: *

Data wytworzenia: 2017-12-11

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data wprowadzenia: 2014-12-04

Data modyfikacji: 2017-12-11

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2014-12-04