OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Realizując postanowienie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), podaję do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego, złożonej w trybie art. 19a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy przez  Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w Puchłach.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (...) może zgłosić uwagi dotyczące oferty".

Pobierz treść oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-10-03

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-10-03

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-10-03