INFORMACJA O WYBLORZE OFERTY NA REALIZACJE ZADANIA BUBLICZNEGO

      W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i i wolontariacie( Dz.U Nr 96,poz. 873 z późń. zm) na realizację zadania publicznego pn" Obraz mieszkańców wsi  powiatu hajnowskiego w starym dokumencie i fotografii- promocja lokalnych walorów i zasobów kulturowych poprzez wydanie drukiem monografii wsi Witowo gm. Dubicze Cerkiewne" została wybrana oferta - złożona przez   

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia z siedzibą w Puchłach 62 , gm. Narew


Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski

Metryka strony

Udostępniający: Mikołaj Ławrynowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2012-10-23

Modyfikujący: Igor Kondratiuk

Data modyfikacji: 2012-10-23

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2012-10-23