Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Dubicze Cerkiewne.

 

Gmina Dubicze Cerkiewne nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wymagane dokumenty do otrzymania wypisu lub wyrysu ze studium:

1. Podanie o wydanie wypisu lub, i wyrysu ze studium Druk do pobrania poniżej

Opłaty:

Opłata skarbowa pobierana na podstawie części I ust. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2005r. o opłacie skarbowej płatna  na konto Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 7680710006001885192000001

1) od wypisu:

   a) do 5 stron -30 zł

   b) powyżej 5 stron- 50 zł

2) od wyrysu:

   a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20 zł

   b) nie więcej niż- 200 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów:

1.      W sekretariacie tut. urzędu, pokój nr 7, I piętro.

2.      Pocztą na adres Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych 17-204, ul. Główna 65.

3.      E-mailem na adres gmina@dubicze-cerkiewne.pl

4.      Faxem na numer 85-682-79-80.

Uwaga: Podanie złożone e-mailem i faxem wymaga potwierdzenia poprzez złożenie podania w formie papierowej z oryginalnym podpisem wnoszącego.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w terminie 14 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

pokój nr 8

tel. 85 682-79-88

 

Podstawa prawna:

Art. 30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2015. poz. 199,z późn. zm.)

Załączniki do treści

  • 205 (PDF, 166,81 KB)

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Dmitruk

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Wprowadzający: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data wprowadzenia: 2007-05-17

Data modyfikacji: 2016-06-23

Opublikował: Marcin Siemieniuk-Morawski

Data publikacji: 2007-05-17