Zarządzenie Nr 39.2011

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Dubicze Cerkiewne w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy

Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Bogusława Gawryluk

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-20

Data modyfikacji: 2011-09-20

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2011-09-20