Wybory i referenda old

WYBORY

rok 2015

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Składy osobowe
Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 61

ZARZĄDZENIE NR 68.2015
WÓJTA GMINY
DUBICZACH CERKIEWNYCH
z dnia 5 PAŹDZIERNIKA 2015R.
w sprawie  powołania  obwodowych komisji w wyborach DO Sejmu i Senatu RP zarządzonych  na dzień 25 października  2015r.  
 
 

Informacja
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 29 września 2015r.
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń i plakatów związanych z wyborami

OBWIESZCZENIE
w sprawie  utworzenia obwodów  głosowania, ustalenia ich  granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do
przeprowadzenia  wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 25 października 2015r.

 

Referendum

Składy osobowe
Obwodowych Komisji do Spraw Referendum
powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 54.2015
DUBICZACH CERKIEWNYCH
z dnia 13 sierpnia  2015r.
w sprawie  powołania  obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 10 sierpnia 2015 r.
o przeprowadzeniu publicznego losowania w celu ustalenia składu obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Dubicze Cerkiewne

Informacja
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 7 sierpnia 2015r.
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń i plakatów związanych z referendum

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE
Z DNIA 24 LIPCA 2015 R.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

Wybory prezydenckie

ZARZĄDZENIE NR 23.2015
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Informacja
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 7 kwietnia 2015 roku
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 7 kwietnia 2015r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji , lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne
oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta gminy dla
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

rok 2014

Wybory samorządowe

Protokoły Wyników Wyborów

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych
z dnia 24 października 2014r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych
z dnia 23 października 2014r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

UCHWAŁA
Gminnej Komisji Wyborczej
w Dubiczach Cerkiewnych
z dnia 21 października 2014r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy i
wyborach wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych
z dnia 20 października 2014r.
o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych
bez głosowania

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 w Dubiczach Cerkiewnych
z dnia 18  października 2014r
 o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

 

OBWIESZCZENIA
GMINNAJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Dubiczach Cerkiewnych
z dnia 8 października 2014r
Wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 8 października   2014r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania,  wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji  , lokalach obwodowych komisji   dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne oraz wskazanie, które  z obwodowych komisji  wyborczych  są wyznaczone przez wójta gminy dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach  do rad gmin , rad powiatów, sejmiku województw, wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

INFORMACJA
z dnia 26 września 2014 r.
Skład oraz terminy dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych

OBWIESZCZENIE
MARSZALKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA l WRZESNIA 2014 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY HAJNOWSKIEGO
z DNIA 28 sierpnia 2014r.
o okregach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.

Informacja
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 2 września   2014 roku
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych  obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 2 września 2014r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej  w wyborach do rady gminy i wójta gminy  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
o organizacji pracy Komisarza Wyborczego w zakresie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU
Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 r.
o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Delegatury w Białymstoku według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzone.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu spisów wyborców

Informacja
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 18 marca  2014 roku
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych  obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich  komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 lutego 2014 r.
o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

rok 2011

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 39.2011 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.

rok 2010

Wybory samorządowe

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

WYBORY DO RADY GMINY- PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Dubicze Cerkiewne zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 3 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 3 listopada 2010 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DUBICZACH CERKIEWNYCH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dubicze Cerkiewne zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie losowania numerów list

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 25 października 2010 r. o skreśleniu z zarejestrowanej listy kandydata na radnego

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 25 października 2010

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 23 października 2010

Informacja o dyżurach GKW

INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiczach Cerkiewnych

Postanowienie Nr 14/10 Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Gminna Komisja Wyborcza w Dubiczach Cerkiewnych

Kalendarz wyborczy

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE Z DNIA 30.09.2010 o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

rok 2009

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-02-14

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data wprowadzenia: 2007-03-02

Data modyfikacji: 2018-02-14

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2007-03-02