Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

4.  Uchwała nr 22.140.2013

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

3. Uchwała nr 20.118.2012

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

2. Uchwała Nr XXVI/148/06 z dnia 27 marca 2006r
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

1. Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z 25 sierpnia 2006r
w sprawie ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Wprowadzający: Igor Kondratiuk

Data wprowadzenia: 2007-06-19

Data modyfikacji: 2013-04-16

Opublikował: Igor Kondratiuk

Data publikacji: 2007-06-19