Obwieszczenie z dnia 2018-09-06 - Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018 – 2022”

Data wydania 2018-09-06
Tytuł Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018 – 2022”

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia  06.09.2018 r.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017  poz. 1405)

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018 – 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@dubicze-cerkiewne.pl;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65,

pokój nr 9;

  • w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 28 września 2018 r.

 

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018 – 2022” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, lub umieszczoną na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne.

 

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

           Leon Małaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Data wytworzenia: 2018-09-06

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-09-06

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2018-09-06