Zapytania ofertowe

 

2017


>>>> Zapytanie ofertowe: Wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne przeznaczonych do zbycia

-> Porównanie ofert - Wycena nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne przeznaczonych do zbycia

>>>> Zapytania ofertowego na dostawę 80 ton węgla ekogroszku (workowanego) do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia, Osiedla "Lecznica Weterynaryjna”, Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych

-> Najkorzystniejsza oferta


>>>> Zapytanie ofertowe: Obsługa bankowa Gminy Dubicze Cerkiewne wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 24.01.2017r. do 23.01.2021r.


 

2016

>>>> Zapytanie ofertowe na udostępnianie systemów i opiekę serwisową nad systemami

             >>>> Porównanie ofert

 

>>>> Zapytanie ofertowe zadanie: badanie wód podziemnych i ścieków na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

             >>>> Wyjaśnienia do zapytania ofertowego zadania: badaniu wód podziemnych i ścieków na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

 

             >>>> Porównanie ofert

 

 

>>>> Zapytanie ofertowe zadanie: dostawę i uruchomienie systemu informacji prawnej składającego się z: modułu samorządowego, wraz z aktualizacją systemu przez okres 3 lat.

             >>>> Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dostawę i uruchomienie systemu informacji prawnej składającego się z: modułu samorządowego, wraz z aktualizacją systemu przez okres 3 lat.

  

>>>> Zapytanie ofertowe zadanie: dostawę 80 ton węgla ekogroszku (workowanego) do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

             >>>> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

>>>> Zapytanie ofertowe zadanie: usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy dubicze cerkiewne

            >>>> Protokół z otwarcia ofert

>>>> Zapytanie ofertowe na  wycena nieruchomości na terenie gminy Dubicze Cerkiewne przeznaczonych do zbycia

            >>>> Porównanie ofert

2015

>>>> Zapytanie ofertowe na  dostawę 70 ton węgla ekogroszku (workowanego) do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu Szkolno- Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

           >>>> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

>>>> Zapytanie ofertowe na  dostawę  kotła trójciągowego c.o. na eko-groszek  o mocy 200 kW  do kotłowni Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych

>>>> Zapytanie ofertowe na udostępnianie systemów i opiekę serwisową nad systemami

>>>> Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek przez Gminę Dubicze Cerkiewne

           >>>> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

>>>> ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN” REMONT DROGI GMINNEJ NR 108687B Górny Gród -Klakowo W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM

           >>>> FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

>>>> Zapytanie ofertowe o udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie budowy węzła sanitarnego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Bachmaty” w Dubiczach Cerkiewnych w wysokości 54000,00. zł

           >>>> FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI DO 30 000 EURO

           >>>> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

>>>> ZAPYTANIE OFERTOWE:  BADANIE WÓD PODZIEMNYCH I ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

>>>> Zapytanie ofertowe na dostawę 35 ton węgla ekogroszku (workowanego) do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

           >>>> INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

>>>>  Zapytania ofertowe "Inicjatywy bez granic"  <<<<

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE  NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN” BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BACHMATY” W DUBICZACH CERKIEWNYCH”

          >>>> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE  NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN” BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BACHMATY” W DUBICZACH CERKIEWNYCH”

             >>>> Unieważnienie postępowania

>>>>  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu krótkoterminowego

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO: BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO SIATKÓWKI I TENISA w ramach projektu: Modernizacja infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej przy Schronisku Młodzieżowym w Dubiczach Cerkiewnych.

             >>>> Unieważnienie postępowania

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE  NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN” BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BACHMATY” W DUBICZACH CERKIEWNYCH”

             >>>> Unieważnienie postępowania

>>>>  Zapytanie  ofertowe na realizacje zamówienia publicznego pn" Dowóz żwiru drogowego( żwir zabezpiecza Wykonawca) wraz z równaniem- zł za 1m³( brutto) w sołectwach Górny Gród, Wiluki, Werstok i Starzyna

>>>>  Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu ICT, audiowizualnego, tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i kserokopiarki przy Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”

>>>>  Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Spotkajmy się wszyscy w przedszkolu”

             >>>> Wyjaśnienia do zapytania ofertowego dostawa wyposażenia do odziału przedszkolnego.

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

>>>>  Zapytanie ofertowe: Wyłapywanie i odbieranie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Dubicze Cerkiewne  wraz z transportem i utrzymaniem w schronisku dla zwierząt.

>>>>  Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego (ON) w ilości 7.000 litrów i  benzyny bezołowiowej  95 w ilości 4 000 litrów  z bezpośrednim tankowaniem do zbiorników (autobusu, samochodów strażackich, samochodów służbowych  ) i kanistrów stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne i Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Rekreacji  w Dubiczach Cerkiewnych w  okresie 15. 04.2014r. do 15.04.2016r.

>>>>  Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia  Świetlicy Wiejskiej w Koryciskach  finansowanego   ze środków Funduszu Sołeckiego na 2014r.

>>>>  Dostawa  2 kotłów z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek o mocy 75 kW każdy do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

          >>>> Zmiana treści zapytania ofertowego

          >>>> Uzupełnienie treści zapytania ofertowego

          >>>> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 na zakup, dostawę i montaż komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z dodatkowymi tonerami oraz zakup czytnika kodów kreskowych

>>>>  Gmina Dubicze Cerkiewne zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego polegającego na dostawie, instalacji, wdrożeniu, uruchomieniu systemu informacji prawnej składającego się z: modułu samorządowego, wraz z dostarczaniem aktualizacji przez okres 3 lat.

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:  BADANIE WÓD PODZIEMNYCH I ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

          >>>> Wyjaśnienia treści zapytania

          >>>> Porównanie ofert

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

           >>>> PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I UTWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ DLA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

           >>>>  Zmiana terminu

>>>>  Zapytanie ofertowe: Modernizacja systemu automatyki oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych.

           >>>>  Modernizacja systemu automatyki oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych.

>>>>  ZAPYTANIE OFERTOWE NA UDOSTEPNIANIE SYSTEMÓW I OPIEKĘ SERWISOWĄ NAD SYSTEMAMI

           >>>> FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI DO 14 000 EURO "Udostępnianie  systemów, których producentem jest firma UI INFOSYSTEM i SYGNIYU S.A oraz sprawowaniu opieki serwisowej nad systemem"

>>>>  Zapytanie ofertowe: Modernizacja systemu automatyki oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych.

           >>>> Unieważnienie

>>>>  Zapytanie ofertowe: "Budowa  napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m. Tofiłowce gm. Dubicze Cerkiewne"

>>>>  Zapytanie ofertowe: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i kanału tłocznego Jagodniki - Stary Kornin wraz z przepompowniami

          >>>> Formularz dokumentujący udzielenie zamówkienia publicznego o wartości do 14 000 euro

>>>> Zmiany do zapytania ofertowego dot. postępowania przetargowego pn "Dostawa kotła z podajnikiem ślimakowym na eko-groszek do kotłowni Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych + montaż wraz z materiałami"

>>>> Zapytanie  ofertowe w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Gminy i Gminy Dubicze Cerkiewne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO

>>>> ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę transportową w ramach projektu „Moja szkoła- moją szansą na sukces” nr WND-POKL.09.01.02-20-566/11

>>>> ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie zajęć w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w ramach projektu „Moja szkoła - moją szansą na sukces” nr WND-POKL.09.01.02-20-566/11

>>>> ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów II i III etapu edukacyjnego w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych w ramach projektu „Moja szkoła- moją szansą na sukces” nr WND-POKL.09.01.02-20-566/11

 

Metryka strony

Udostępniający: *

Wytwarzający/odpowiadający: MIKOŁAJ ŁAWRYNOWICZ

Data wytworzenia: 2017-09-07

Wprowadzający: Mikołaj Ławrynowicz

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Mikołaj Ławrynowicz

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Mikołaj Ławrynowicz

Data publikacji: 2014-08-04